ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMALARI
facebook twitter instagram
Sıkça Sorulan Sorular

Yarışmaya kimler katılabilir?

a) Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Makine Mühendisliği, İç Mimarlık, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümlerinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrenci gruplarına,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki üniversitelerin yukarıda sayılan bölümlere denk olan bölümlerinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.

- Öğrenci grubu en az bir en fazla dört kişiden oluşabilir. Gruplarda en az bir Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği ya da Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği öğrencisi olmalıdır.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki üniversitelerden katılım sağlayacak öğrenciler tek başlarına katılım sağlayamazlar, gruplarındaki diğer üye/ üyelerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki üniversitelerde yukarıda sayılan bölümlerde eğitim görüyor olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Nasıl katılabilirim?

http://www.gemiyattasarim.org/TR/yarisma/sartname.aspx linkindeki şartnameyi okuduktan sonra kabul ederek “Başvuruya Başla” butonuna basarak yarışmaya katılım sağlanır.

Yarışmanın amacı nedir?

 • Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
 • Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
 • İhracat potansiyeline sahip tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
 • Türkiye’de gemi ve yat inşa firmaları ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adayları sektör bünyesinde buluşturmak,
 • Geleceğin gemi ve yat pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak,
 • Mühendislik ve tasarım eğitiminin paydaş birimler arasında entegrasyonunu sağlayarak yaratıcı öğrenmeyi teşvik etmek ve eğitime katkı sağlamak yarışmanın amaçları arasında yer almaktadır.

Değerlendirme tarihinden sonra herhangi bir değişiklik yapabilir miyim?

Değerlendirme tarihinden sonra tasarımınızda herhangi bir değişiklik yapamazsınız.

Yarışmaya birden fazla tasarımla katılabilir miyim?

Yarışmacılar yarışmaya yalnızca bir tasarım ile katılabilirler. Yarışmaya daha önce katıldıkları bir tasarım ile tekrar başvuramazlar. Böyle bir durumun tespiti halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınır.

Yarışmaya ne zamana kadar başvurabilirim?

Yarışmaya 15 Mart 2016- 2 Eylül 2016 tarihleri arasında başvurulabilir.

Ödüller nelerdir?

Birincilik ödülü – 40.000 TL

İkincilik ödülü- 20.000 TL

Üçüncülük ödülü- 10.000 TL

Lisans öğrencisiyim fakat bir firmadastaj yapıyorum/çalışıyorum, katılmama engel mi?

Hayır, öğrenci olma şartı bulunmaktadır.

Yarışma projesinin teslimi bir adet A3 kağıdı ile sınırlı mıdır? Bir proje için birden fazla A3 kullanılabilir mi?

Evet, kullanılabilir.

Öğrenciyim, ancak mezun olma aşamasındayım. Dolayısıyla ödül töreni tarihinde mezun olmuş olursam katılımım sıkıntı yaratır mı?

Yarışma ilan tarihi (15 Mart 2016) itibariyle öğrenci olunması koşulu bulunmaktadır. Dolayısıyla web sayfasından başvuru yapılırken eklenmesi zorunlu olan öğrenci belgesinin bu tarih itibariyle öğrenci olunduğunu göstermesi gerekmektedir.

Yurtdışında eğitim görmekteyim, yarışmaya katılmama engel mi?

Yarışma ilan tarihi (15 Mart 2016) itibariyle T.C vatandaşı olmanız ve bahsi geçen bölümlerde lisans veya lisansüstü eğitim alıyor olmanız şartıyla yurtdışında eğitim görüyor olmanız yarışmaya katılmanıza engel değildir.

Tasarımların, sahipleri tarafından ticari amaçlı kullanılmasının önünde bir engel var mıdır?

Hayır. Ancak İhracatçılar Birliğinin tasarımı satın almak istediğinde, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

Yarışmada ödül kazanamayan adayların çabaları boşa gitmiş mi olacak?
Yarışmada ödül kazanan veya kazanmayan adayların projeleri Türkiye İnovasyon Haftası başta olmak üzere çeşitli etkinliklerde sergilenmekte ve yarışmacılara kendilerini ve projelerini hitap ettiği kitlelere tanıtma şansı verilmektedir.

Yarışmaya bireysel olarak katılmak istiyorum ancak online başvuru sırasında grup üyelerinin tamamının ismini girmemi istiyor, hata ile karşılaşıyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
Bireysel başvuru yaparken, grup üyelerinin bilgilerinin istendiği forma 2 kez kendi isminizi girerek ilerleyebilirsiniz.

Tasarımımın daha önce yapılmış birebir örneği olduğu fark edilirse ne olur?

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

Tasarımlar değerlendirilirken dikkate alınan hususlar nelerdir?

Projeler aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirilecektir:

 • Yaratıcılık Derecesi: Fikrin yaratıcı, estetik ve özgün olması.
 • Sektöre Katkısı: Fikrin reel sektöre katkısı ve bu etkinin sürdürülebilir olması.
 • Uygulanabilirlik: Fikrin ergonomic, teknik ve ekonomik olarak yapılabilir olması veya gelecekte yapılabilir olacağının gösterilmesi ve ülkemizde toplumun gelişmesine katkıda bulunması.
 • Fayda Maliyet Oranı: İşletme fayda maliyet oranının belirlenmesi.
 • Çevrecilik: Tasarımların çevreci olması.
 • Sunumun Kalitesi: Proje dosyasının iyi hazırlanmış olması, görsel resim, çizimlerle desteklenmesi, anlatım dilinin akıcılığı.

Farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerle beraber grup oluşturabilir miyiz?

Evet. Yarışma, ilan tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki üniversitelerin gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve Makine Mühendisliği, İç Mimarlık, Gemi ve Yat Tasarımı bölümlerinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrenci grupları ile yurtdışındaki üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilere açıktır. Öğrenci grubu en az bir en fazla dört kişiden oluşabilir. Gruplarda en az bir Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği ya da Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği öğrencisi bulunmalıdır.

Ayrıca yarışmaya yurtdışından katılım sağlayacak öğrencilerin oluşturduğu gruplarda grubun diğer üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki üniversitelerde ilgili bölümlerde eğitim görüyor olması gerekmektedir.

Hali hazırda var olan tasarımlardan esinlenmemizde sakınca var mıdır?

Tasarımınızı şekillendirirken konu ile ilgili dergi, gazete veya web adreslerini kullanmanızda, fikirlerinizi profesyonellere danışarak çeşitlendirmenizde sakınca yoktur. Ancak yarışmaya sunduğunuz projeniz sonuç itibariyle özgün olmak zorundadır.

Tasarımların şartnamede belirtilen formata ilave olarak animasyon vs. gibi ek materyallerle desteklenmesi mümkün müdür? Bu türden ilave materyallerin sunulması durumunda bu materyaller de değerlendirmeye alınacak mıdır?

Tasarımların sadece A3 boyutundaki kâğıda ister bilgisayar ortamında isterse dökümünü alıp elle çizip tarayarak (JPEG veya PDF formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak hazırlanması ve şartnamede belirtildiği gibi 3 farklı şekilde gönderilmesi talep edilmektedir:

 • e-posta ile gemi@iib.org.tr adresine gönderilmeli (en fazla 8 MB boyutunda),
 • Daha küçük boyutta WEB sayfasına (www.gemiyattasarim.org) doğrudan eklenmeli, (en fazla 500 KB boyutunda)
 • A3 normunda kâğıt üzerine basılarak İİB Genel Sekreterliği’ne (Çobançeşme Mevkii Dış Ticaret Kompleksi C Blok Kat: 4 Bahçelievler-İSTANBUL) posta yoluyla veya elden ulaştırılmalıdır.

Bunun dışında ilave materyaller de sunulabilmekle birlikte, değerlendirmeye alınabilmesi için online olarak e-posta ile (en fazla 8 MB boyutunda) gemi@iib.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Önemli not: Tasarımların her üç şekilde de ulaştığının teyidinin alınması gerekmektedir. Ayrıca sunulması durumunda ilave materyallerin de ulaştığının teyidinin alınması gerekmektedir.

Projemizde hangi teknik bilgiler yer almalı?
Projenizi en iyi ifade edeceğini düşündüğünüz bilgilere yer vermeniz uygundur.


Yarışmaya sunulacak projeye dair boyut-ebat sınırlaması bulunuyor mu?

Yarışmada sunulacak tekne projelerine dair ebat sınırlaması bulunmamaktadır.

Projenin ekonomik olarak uygulanabilirliği değerlendirme konusunda kriter mi? Ekonomik uygulanabilirlik konusunda ülkemizi baz almamız gerekir mi?

Fayda maliyet oranı da değerlendirilen kriterler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda projenin ekonomik olarak uygulanabilirliği de projeniz puanlanırken göz önüne alınacaktır. Ancak konu ile ilgili herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Ekonomik uygulanabilirlik konusunda kullanılacak ürünlerin ülkemizdeki maliyetleri baz alınacaktır.

Projemizde hangi teknik bilgiler yer almalı?

Projenizi en iyi ifade edeceğini düşündüğünüz bilgilere yer vermeniz uygundur.

Ayrıca projenizle birlikte sunacağınız proje raporu konusunda sayfa sınırlamanız bulunmamaktadır.

 

 
 
 
facebook twitter instagram